Coaching is een manier van begeleiden die planmatig is en gericht op het behalen van, door de cliënt zelf, geformuleerde doelen

 

CenterCoaching biedt de cliënt de technieken (o.a. gesprekken, verschillende werk- en spelvormen, ontspannings- en aandachtoefeningen) ruimte en mogelijkheden om (weer) te luisteren naar zichzelf; zijn of haar centrum om vanuit daar (zelf)bewustzijn te voelen en eigen verantwoordelijkheid te dragen voor wat de cliënt voelt, denkt en doet. Vanuit hier kan er dan op constructieve manier gewerkt worden aan de doelen.

 

Een coachingstraject is altijd maatwerk en wordt gaandeweg in samenspraak met de cliënt opgebouwd. De vorm van een willekeurig coachingstjaject ziet er als volgt uit:

 

1e fase: Kennismaking en intake

2e fase: Doelen bepalen en plan opstellen

3e fase: Uitvoeren van plan en reflecteren

4e fase: Evaluatie en afsluiting

 

Een coachings gesprek duurt ongeveer 1,5 uur en kan bij de cliënt thuis, bij CenterCoaching of op de werkplek gebeuren. Bij CenterCoaching kan het proces ondersteund worden door Reiki.

 

 

 

 

CenterCoaching ziet coaching geenszins als  vervanging voor reguliere hulpverlening wanneer dat nodig is en het dient enkel ter ondersteuning daarvan.